English site
چهارشنبه 15 مرداد 1399   03:29:26
|           RSS


شیوه‌نامه دوره‌های مطالعاتی هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی وزارت نفت ابلاغ شد

1398/3/26 يكشنبه

وزیرنفت «شیوه‌نامه اجرایی دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی در وزارت نفت» را ابلاغ کرد.

در این شیوه‌نامه آمده است: پیرو انعقاد موافقت‌نامه ‌همکاری حمایت از دوره‌های فرصت مطالعاتی مابین وزارت نفت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۹۳ درخصوص موضوع فوق‌الذکر و با عنایت به مفاد بند «۵» ماده (۳) موافقت‌نامه مذکور و به منظور حصول اطمینان از پیاده‌سازی و تحقق اهداف مندرج در موافقت‌نامه مورد اشاره از سوی سطوح مختلف ذی‌نفعان، شیوه‌نامه اجرایی مذکور به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

هدف

به منظور ترسیم نحوه انجام کار، تعیین نقش و وظایف ارکان ذی‌ربط جهت دستیابی به اهداف متصور از انعقاد موافقت‌نامه همکاری، شامل ارائه راهکار و حل مشکلات در قالب پروژه‌های زودبازده و کوتاه‌مدت توسط دانشگاه، تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه و اکتساب فناوری‌های اولویت‌دار تدوین شده است. بدیهی است انجام مفاد این شیوه‌نامه در هیچ شکل و سطحی مسئولیت‌ها و تعهدات قانونی شرکت‌ها، کارفرمایان، متقاضیان و سطوح مختلف ذی‌نفعان را منتفی نمی‌سازد.

ماده ۱: تعاریف
 در این شیوه‌نامه اصطلاحات و اختصارات زیر در معانی مشروح مربوط، به کار می‌روند:

۱-۱- واحد پژوهشی: مدیریت/ امور پژوهش و فناوری یکی از شرکت‌های اصلی، فرعی و تابعه وزارت نفت است که در صورت پذیرش درخواست متقاضی دوره فرصت مطالعاتی از سوی شرکت مربوطه، مسئولیت هماهنگی‌های لازم جهت بررسی، نظارت و کاربردی نمودن خدمات متقاضیان دوره فرصت مطالعاتی در واحدهای عملیاتی و ستادی وزارت نفت را عهده‌دار می‌باشد.

۲-۱- موسسه: یکی از موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از وزارت عتف می‌باشد.

۳-۱- متقاضی: عضو هیئت علمی موسسه با حداقل رتبه استادیار و ۲ سال سابقه کار که وفق ضوابط، واجد شرایط و داوطلب گذراندن دوره فرصت مطالعاتی به صورت انفرادی یا گروهی (حداقل ۴ عضو هیئت علمی) در یکی از واحدهای عملیاتی وزارت نفت می‌باشند.

تبصره ۱: حضور حداقل یک استاد تمام و یا یک دانشیار برای انعقاد قرارداد به صورت گروهی الزامی است.

تبصره۲: اعضای هیئت عملی در رشته‌های غیرفنی می‌توانند دوره فرصت مطالعاتی خود را علاوه بر واحدهای عملیاتی در واحدهای ستادی نیز به انجام برسانند.

۴-۱- دوره: برنامه حضور در صنعت و انجام یک پروژه مشخص پژوهشی است که در صورت اخذ مراتب تأیید از واحد پژوهشی به عنوان پروژه پژوهشی تعریف و اجرایی می‌گردد.

۵-۱- قرارداد: قرارداد پژوهشی است که در صورت تایید پیشنهاد پژوهشی اجرای دوره از سوی واحد پژوهشی به طرفین متقاضی به صورت قرارداد انفرادی و یا با موسسه معرفی‌کننده متقاضیان به صورت قرارداد گروهی منعقد می‌گردد.

تبصره ۳: برای متقاضیان بالای ۴ نفر، قرارداد به‌صورت گروهی منعقد می‌گردد و برای متقاضیان انفرادی امکان انعقاد قرارداد با فرد نیز وجود دارد.

۶-۱- راهبر صنعتی: کارمند شاغل در یکی از واحدهای عملیاتی و ستادی وزارت نفت که دارای مدرک دکتری با حداقل ۱۰ سال، کارشناسی ارشد با ۱۵ سال و کارشناسی با ۲۰ سال سابقه کار و تجربه مرتبط با موضوع دوره می‌باشد.

ماده ۲: ارکان اجرایی

۱-۲- شورای فرصت مطالعاتی: شورایی است با ریاست معاون مهندسی، پژوهش و فناوری و متشکل از مدیرکل امور پژوهش، مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت عتف، مدیران پژوهش و فناوری شرکت‌های اصلی و دو نفر کارشناس خبره از وزارت نفت به انتخاب رئیس شورا که مسئولیت بررسی و تصویب نیازمندی‌های اولویت‌دار جهت اجرای دوره‌ها و حسب نیاز، ارائه پیشنهادهای اصلاحی را برعهده دارد.

۱-۱-۲- دبیرخانه: دبیرخانه شورا در اداره کل امور پژوهش وزارت نفت مستقر است و مسئولیت تهیه و تدوین گزارش‌های مورد نیاز، برگزاری جلسات و تدوین دستور جلسات شورا را برعهده دارد.

ماده ۳: نحوه اجرا

۱-۳- واحد پژوهشی می‌تواند عناوین اولویت‌های پژوهشی پیشنهادی خود را در هر سال در دو نوبت (فروردین و مهرماه) برای شورا ارسال نماید. ارائه عناوین در سایر زمان‌ها نیز بلامانع است.

۲-۳- تصویب اولویت‌های دوره‌های فرصت مطالعاتی توسط شورا.

تبصره ۴: واحد پژوهشی مجاز است پروپوزال‌هایی که از سوی متقاضیان به واحد پژوهشی پیشنهاد می‌گردد (خارج از فهرست عناوین سالیانه اعلام شده به شورا) را بررسی نموده و درصورت نیاز و تایید به شورا معرفی نماید.

۳-۳- اعلام عناوین مصوب از طریق فراخوان عمومی.

۴-۳- ارائه پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) از سوی متقاضی به واحد پژوهشی جهت بررسی، تایید و انعقاد قرارداد.

ماده ۴: تعهدات طرفین

تعهدات واحد پژوهشی


 ۱) تعریف و بازنگری نیازمندی‌های اولویت‌دار جهت اجرای دوره‌ها و اعلام آنها به شورای فرصت مطالعاتی توسط مدیریت پژوهش و فناوری شرکت اصلی.

 ۲) بررسی و تایید/ عدم تایید فرم درخواست ارائه پیشنهاد دوره (پروپوزال) و اخذ مراتب تصویب‌خواهی از مدیریت پژوهش و فناوری شرکت اصلی.

 ۳) تنظیم قرارداد اجرای دوره و اعلام شروع کار به متقاضی به همراه ارسال یک نسخه از قرارداد به موسسه و نظارت بر حسن اجرای قرارداد و اقدامات قانونی در خصوص پرداخت‌های مالی.

۴) تعیین و انتصاب راهبر صنعتی، بررسی و تایید/ عدم تایید گزارش‌های دریافتی از سوی راهبر صنعتی وفق ضوابط هر شرکت.

۵) ایجاد تسهیلات لازم جهت عزیمت و استقرار متقاضی.

۶) ارائه گزارش‌های مورد نیاز به مراجع ذیصلاح.

۷) تایید گزارش انجام کار و خاتمه دوره (گزارش تایید دوره فرصت مطالعاتی) برای کلیه پرداخت‌های مالی.

تبصره ۵: پروپوزال مصوب دوره جزء لاینفک پیوست‌های قرارداد فیمابین متقاضی یا موسسه با واحد پژوهشی می‌باشد.

تعهدات موسسه


 ۱) وظیفه معرفی متقاضی به همراه پروپوزال دوره به واحد پژوهشی.
 ۲) انعقاد قرارداد با واحد پژوهشی.
 ۳) مسئولیت اجرای صحیح مفاد قرارداد.

 تعهدات متقاضی

۱) تهیه پیشنهاد پژوهشی.
۲) ارائه اقلام قابل تحویل قرارداد و گزارش‌های مربوطه به صورت دوره‌ای و حسب تشخیص واحد پژوهشی مطابق با مفاد مندرج در موافقت‌نامه همکاری فرصت مطالعاتی و شیوه‌نامه حاضر.

تعهدات راهبر صنعتی

۱) آشنا نمودن متقاضی با حوزه مورد نظر در صنعت، تبیین و توضیح ساختار فرآیند، تجهیزات و موارد مربوط به انجام پروژه پژوهشی.
۲) بررسی و اظهار نظر در خصوص تایید/ عدم تایید کلیه اقلام مصرفی/ مصرف نشدنی و داده‌های فنی مورد درخواست متقاضی با توجه به دوره مصوب.
۳) بررسی و کسب اطمینان از عملیاتی شدن دوره مطابق فرایندهای مصوب و ارائه پیشنهادهای اصلاحی حسب نیاز.
۴) بررسی مستندات و گزارش‌های ارائه شده از سوی متقاضی در هر مرحله و تطبیق فرآیندها و نتایج کار با استانداردهای رایج وزارت نفت.
۵) اعلام خاتمه کار همراه با تایید/ عدم تایید گزارش پایانی تهیه‌شده از سوی متقاضی (تأیید صحت اقلام قابل تحویل از پروژه حسب شرح خدمات قرارداد) به همراه مدارک پشتیبان به واحد پژوهشی.
۶) تایید گزارش‌های مرحله‌ای و خاتمه انجام دوره (گزارش تایید دوره فرصت مطالعاتی) برای کلیه اسناد مالی.

تبصره ۶: راهبر صنعتی در طول اجرای دوره منحصرا می‌تواند هدایت یک متقاضی (فرد یا گروه) را بر عهده بگیرد.

ماده ۵: زمان دوره


دوره فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی در دوره پیمانی حداقل ۶ ماه تمام وقت یا ۱۲ ماه نیمه‌وقت و در دوره رسمی آزمایشی ۳ ماه تمام وقت یا ۶ ماه نیمه‌وقت می‌باشد. برای اعضای هیئت علمی رسمی حداکثر ۱۲ ماه (به‌صورت نیمه‌وقت یا تمام‌وقت با نظر موسسه می‌باشد). حضور مطابق با برنامه در نظر گرفته شده از سوی واحد پژوهشی برای فرد متقاضی در قرارداد انفرادی همچنین کلیه متقاضیان مندرج در قراردادهای گروهی در زمان اجرای دوره در واحد عملیاتی مستقر در منطقه عملیاتی (برای رشته‌های فنی) یا ستادی (برای رشته‌های غیرفنی) الزامی است.

ماده ۶: مالکیت فکری

کلیه داده‌های فنی، اطلاعات عملیاتی، حقوق مادی و معنوی نتایج کسب‌شده از اجرای دوره که در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد به‌صورت محرمانه تلقی می‌شود و تابع مفاد دستورالعمل ابلاغی مالکیت فکری به شماره ۶۳۷-۲۰.۲ مورخ ۲ دی‌ماه ۱۳۹۶ وزارت نفت خواهد بود. همچنین منحصرا در حوزه حقوق معنوی، مجوز چاپ و نشر دستاورد علمی حاصل از اجرای دوره (از قبیل کتاب، چاپ مقالات و ...) و مجوز حضور و ارائه مقالات و نتایج حاصل از اجرای دوره در سمینارهای ملی/ بین‌المللی پس از اخذ مراتب تایید واحدپژوهشی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۷: منابع مالی و حق الزحمه‌های متعلقه

۱-۶- حق‌الزحمه متقاضی با رعایت مفاد مندرج در تبصره «۲» این شیوه‌نامه و از محل اعتبارات پژوهشی هر شرکت و در قالب انعقاد قرارداد پژوهشی با موسسه برای متقاضیان قرارداد گروهی و برای متقاضی قرارداد انفرادی مطابق قوانین و مقررات رایج در وزارت نفت به موسسه و یا متقاضی قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره ۷: مبلغ قرارداد برای متقاضیان قرارداد انفرادی حداکثر تا سقف نصاب معاملات کوچک می‌باشد.

۲-۶- حق‌الزحمه راهبر صنعتی مطابق با دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه ناظر (نظارت) در وزارت نفت ازسوی واحد پژوهشی قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۸: نظارت

مسئولیت حسن اجرای این شیوه‌نامه در شرکت‌های اصلی، فرعی و تابعه برعهده مدیر پژوهش و فناوری شرکت اصلی خواهد بود و مدیریت پژوهش و فناوری شرکت اصلی موظف است گزارش سالیانه از اقدامات صورت گرفته و نتایج حاصله از اجرای تفاهم‌نامه را حداکثر تا فروردین‌ماه سال بعد به شورای فرصت مطالعاتی ارائه نماید.

مسئولیت نظارت راهبردی این شیوه‌نامه و مرجع تفسیر آن، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت می‌باشد.

این شیوه‌نامه مشتمل بر (۸) ماده و «۷» تبصره می‌باشد که از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 2595
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
Best View 1024x768