English site
چهارشنبه 15 مرداد 1399   03:10:06
|           RSS
يكشنبه 3 مرداد 1389 امور اوپک و روابط با مجامع انرژیحسین کاظم پور اردبیلی

نماینده ایران در هیات عامل اوپک

opec.mop.ir

تاریخچه ایجاد مدیریت اوپک و نمایندگی ج.ا.ایران در مجامع انرژی

پس از تشکیل سازمان اوپک در سال 1960، به دلیل اینکه کلیه مسائل نفتی کشور در اختیار شرکت ملی نفت ایران بود، وزیر امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از طرف دولت ایران در جلسات اوپک شرکت می‌کرد (لازم به ذکر است در جلسات کنفرانس‌های وزارتی اوپک، وزیران نفت وانرژی کشورهای عضو شرکت می‌کنند و به علت آنکه وزارت نفت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وجود نداشت، مدیرعامل شرکت ملی نفت نمی‌توانست در جلسات وزارتی اوپک شرکت کند). بر این اساس مسائل مربوط به اوپک و شرکت در جلسات آن نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی استقرار داشت و اموراوپک شرکت ملی نفت ایران تنها با چند کارشناس به بررسی مسائل اجرایی سازمان اوپک از قبیل بررسی موضوعات جلسات هیئت عامل آن و برخی از دیگر مسائل سازمان می‌پرداخت.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل وزارت نفت، از سال 1358 ، مسائل مربوط به اوپک کاملاً از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و به وزارت نفت منتقل شد. به دنبال آن «امور اوپک» به شکل کنونی از سال 1359، متناسب و متناظر با ادارات تحقیقاتی دبیرخانه اوپک، در وزارت نفت سازماندهی شد. هم اکنون امور اوپک تمام مسائل خرد و کلان بازار نفت و انرژی را مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارشات این امور، از جمله گزارش اجلاس‌های وزیران نفت اوپک بطور خیلی محرمانه بدست عالی‌ترین مقامات سطوح کشور اعم از مقام معظم رهبری تا ریاست محترم جمهوری برای کسب تکلیف به منظور اتخاذ تصمیمات لازم در این کنفرانس‌ها می‌رسد.

شرح وظایف  کلی

1- رایزنی، تبادل نظر و تشریک مساعی با اعضاء اوپک، اعضاء مجمع کشورهای صادرکنندة گاز (GECF)، اعضاء مجمع بین‌المللی انرژی (IEF)، نمایندگان کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC)  و سازمان‌ها و مجامع یاد شده دبیر کل‌های سایر مجامع انرژی و همچنین نمایندگان این نهادها و نیز، نمایندگان هم تراز کشورهای غیر اوپک، به منظور تبادل نظر و تعامل در مورد نقطه نظرات، ملاحظات و سیاست‌های بخش انرژی ج.ا.ایران در زمینه نفت، گاز و محیط زیست.

2- همکاری و هماهنگی با سایر واحدهای وزارت نفت از جمله معاونت بین‌الملل، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری، مدیریت امور بین‌الملل، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، مدیریت کل بهداشت – ایمنی و محیط زیست (HSE)، پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت صادرات گاز و سایر معاونت‌های ذیربط بمنظور رایزنی در مورد سیاست‌ها و ملاحظات بخش نفت و گاز کشور و هماهنگی لازم با مجامع بین‌المللی انرژی.

3- همکاری و هماهنگی و تشریک مساعی با نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها، وسازمان‌ها و واحدهای دولتی و خصوصی ذیربط در زمینه انرژی بمنظور همفکری و تبادل‌نظر در مورد سیاست‌های کلان بخش انرژی کشور و همچنین برنامه‌ریزی و هماهنگی در خصوص تحقق سیاست‌های بین‌المللی حوزه نفت و گاز کشور.

4- پیگیری فعالیت‌ سایر سازمان‌های بین‌المللی انرژی از قبیل صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی(OFID)، کنگره جهانی نفت(WPC)، شورای جهانی انرژی(WEC)، سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت (OAPEC)، سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان تجارت جهانی (WTO)، پیمان منشور انرژی(ECT)، ارگان‌های انرژی وابسته به سازمان ملل متحد (UN)، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD، آژانس بین‌المللی انرژی IEA و نظائر آن جهت آگاهی از تأثیر این فعالیت‌ها بر سیاست‌های جهانی انرژی.

5- همکاری در برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی مورد نیاز نفت و انرژی در ایران و دعوت از شخصیت‌های بین‌المللی و تشکیل کمیته‌های برگزار کننده لازم و انعکاس فعالیت‌های صنعت نفت و گاز کشورمان و سایر شرکت‌های وابسته در بولتن‌های مجامع انرژی مختلف، نظیر بولتن ماهیانه سازمان اوپک، همچنین نظارت بر تهیه گزارشات توجیهی لازم و ارزیابی گزارش‌هایی که در این ارتباط توسط مجامع بین‌المللی انرژی یا سایر کشورهای عضو اوپک تهیه می‌شود.

6- سرپرستی و نظارت بر طراحی، اجرا و پیاده‌سازی سیستم‌های مرتبط به آمار و اطلاعات نفت و انرژی در اداره آمار، اطلاعات و خدمات رایانه‌ای مدیریت کل اوپک و نمایندگی ج.ا.ایران در مجامع انرژی و پشتیبانی فنی لازم به منظور ایجاد، حفظ و توسعه بانک اطلاعاتی روزآمد و تخصصی، بر اساس منابع اطلاعاتی داخلی و بین‌المللی در چارچوب استانداردهای لازم، به منظور رفع نیازهای مدیریت کل اوپک و اطمینان از صحت عملکرد سیستم‌های آماری ایجاد شده.

اهداف و استراتژی مدیریت کل اوپک و نمایندگی ج.ا.ایران در مجامع انرژی
1- هدف اصلی تشکیل مدیریت کل امور اوپک، با به وجود آمدن سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، ایجاد هماهنگی و وحدت در خط‌مشی‌های نفتی کشورهای عضو اوپک و تعیین بهترین شیوه‌ها برای تامین منافع فردی و جمعی اعضای این سازمان است.

2- این مدیریت همگام با سازمان اوپک، روش‌ها و وسایل تامین تثبیت قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی نفت را با امعان به حذف نوسانات مضر و غیر ضروری ایجاد می‌کند.

3- استراتژی این مدیریت هماهنگ با سازمان اوپک، در نظر گرفتن منافع کشور با توجه به مصالح کشورهای تولیدکننده و ضرورت تضمین درآمد ثابت برای آنها، عرضه کافی، اقتصادی و تنظیم صادرات نفت به کشورهای مصرف‌کننده و همچنین ایجاد بازده منصفانه برای سرمایه کشورهای تولیدکننده می‌باشد که در صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مدیریت کل اوپک و نمایندگی ج.ا.ایران در مجامع انرژی دارای دو معاونت به شرح ذیل می‌باشد:

الف- معاون امور اوپک
1-  اداره مطالعات بازار نفت
این اداره، نظیر اداره “Petroleum Studies Dept” (PSD) دبیرخانه اوپک، وظیفه بررسی و انجام مطالعات کوتاه مدت مربوط به بازار نفت‌خام و فرآورده، بررســـی تـــحولات اقتــصادی جــهان، مدل‌سازی و انجام پیش‌بینی‌های کوتاه مدت بازار نفت و برآورد عرضه وتـــقاضای نـــفت را پیگیری می‌کند. به عــلاوه پیگیری مسائل کارشـناسی کمیســیون اقتـصادی اوپک “Economic Commission Board” (ECB) که دوبار در سال و با حضور نمایندگان ملی کشورهای عضو و کارشناسان آنها در دبیرخانه اوپک تشکیل می‌شود، از وظایف این اداره است.

2- اداره مطالعات انرژی:
این اداره ، نظیر اداره “Energy Studies Dept”(ESD) دبیرخانه اوپک، وظیفه بررسی و مطالعه تحولات بالادستی صنعت نفت، مدل‌سازی و انجام پیش‌بینی‌های میان مدت و بلندمدت بازار نفت و نیز مطالعه وضعیت عرضه وتقاضای سایر انرژی‌های فسیلی جایگزین نفت از قبیل ذغال‌سنگ، گازطبیعی، انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدید شونده نظیر انرژی خورشیدی، باد وزمین گرمایی را برعهده دارد. بعلاوه موضوع سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی کشورهای مختلف جهان، نیز مورد بررسی این اداره قرار دارد.

3- اداره سیاست‌های انرژی
مطالعات و پیگیری سیاست‌های انرژی کشورهای تولید کننده و مصرف کننده، بررسی مسائل بین‌المللی، کلیه اقدامات مربوط به هیأت عامل اوپک “Board of Governor” (BOG) که در واقع برنامه‌ریز و سیاستگذار امور جاری دبیرخانه اوپک و هدایت کننده اصلی آن است و نیز موضوعات مالی – اداری دبیرخانه اوپک، بررسی استراتژی بلندمدت این سازمان “Long Term Strategy” (LTS) و پیگیری مسائل حقوقی ذیربط از جمله دعاوی مطروحه علیه اوپک که بعنوان یک کارتل مطرح می‌شود (Litigation)، از وظایف این اداره می‌باشد. بعلاوه این اداره مسئول فراخوان کارشناسان متبحر صنعت نفت جهت معرفی به دبیرخانه اوپک است.

ب: معاون روابط با مجامع انرژی:
4- اداره مجمع بین‌المللی انرژی
این اداره مسئول انجام مطالعات و پیگیری مسائل مربوط به مجمع بین‌المللی انرژی از جمله تعامل تولید کنندگان و مصرف کنندگان، مسایل سیاسی اقتصادی بازار انرژی به ویژه نفت و گاز، کلیه اقدامات مربوط به هیئت اجرائی مجمع Executive Board (EB) که به دلیل دوسالانه بودن اجلاس‌های وزارتی از اختیارات تصمیم‌گیری قابل توجهی برخوردار است و نیز موضوعاتی همچون جزئیات روابط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌باشد. این اداره بعنوان نقطه تماس ج.ا.ایران با دبیرخانه مجمع مسئول تسهیل امکان ارتباط و همکاری های میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های ملی و بین‌المللی نفتی در سطح جهان می‌باشد.

5- اداره مجمع کشورهای صادرکنندة گاز
پیگیری تحولات اداری، بودجه‌ای، امور پرسنلی و دیگر فعالیت‌های داخلی دبیرخانة مجمع، پیگیری و هماهنگی و پاسخگویی در خصوص مسایل و موضوعات قابل طرح در جلسة هئیت اجرایی که مدیریت امور دبیرخانه و تعیین خط‌مشی‌های راهبردی دبیرخانه را چه در کلیّة زمینه‌های مربوط به  برنامه‌‌های کار پنجساله، برگزاری اجلاسهای سران، وزارتی و کارشناسی، بر عهده دارد.

پیگیری و هماهنگ‌سازی مشارکت کارشناسان مجرب ذی‌ربط در جلسات مدل جامع گاز دبیرخانه، تدوین استراتژی بلندمدت مجمع، کارگروه هدایت کنندة دبیرخانه در انجام مطالعات ضروری در عرصة صنعت گاز و جلسات تامین اطلاعات گازی کشور به دبیرخانه پیگیری و هماهنگی در زمینة برگزاری اجلاسهای وزارتی که بطور عادی سالیانه یکبار در کشوری برگزار می‌گردد که ریاست دوره‌ای اجلاس وزارتی را بر عهده دارد و در اواخر سال 1392 در جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. پیگیری و هماهنگی در زمینة برگزاری اجلاس سران و روسای کشورهای عضو مجمع که دومین مورد آن قرار است در اوایل تیرماه 1392 در مسکو، مرکز روسیه برگزار گردد.

در رابطه با کلیه جلسات فوق‌الذکر، این اداره فعالیت مستقیم و فشرده‌ای در روند شکل‌گیری مطالعات کمیته‌ها، دستور و مفاد جلسات اجلاسهای وزارتی و سران، بیانیه‌های نهایی قابل صدور و نیز بیانیه‌های مطبوعاتی مربوطه دارد.

6- اداره محیط زیست
مذاکرات سازمان ملل متحد در زمینه موضوع تغییر آب و هوا (Climate Change) و توسعه پایدار (Sustainable Development) از کنفرانس زمین در سال 1992 میلادی در ریودوژانیرو برزیل شروع شد و طی دو دهه اسناد گوناگونی از جمله «کنوانسیون تغییر اقلیم» (UNFCCC)، پروتکل کیوتو و دهها سند و موافقت بین‌المللی دیگر را مورد مذاکره و توافق قرار داده است.
از ابتدای این کار یعنی از اوایل دهه 1990 میلادی سازمان اوپک با اشراف بر تبعات وسیع این مذاکرات و اسناد حاصل از آن برای حوزه انرژی و بویژه سوخت‌های فسیلی، وارد این فرآیند شد و از کشورهای عضو نیز درخواست کرد بطور فعال موضوع را در دستور کار خود قرار دهند. در واقع سازمان اوپک و کشورهای عضو از همان ابتدا متوجه شدند که لااقل بخشی از مباحث طرح شده در این موضوعات، یافتن راه حل برای امنیت عرضه انرژی کشورهای صنعتی، مقابله با روند رو به تزاید مصرف سوخت‌های فسیلی در کشورهای در حال توسعه، تحمیل هزینه‌های اقتصادی، تجاری و درآمدی تغییر روندها به کشورهای صاحب درآمد نفت و نظایر آن بوده است. بدین لحاظ گره (لابی) کشورهای اوپک در این مذاکرات در عین مؤثر و با نفوذ بودن، مستمراً مورد حمله و تقابل کشورهای صنعتی و طرفداران آنها در کشورهای صنعتی بوده است.

از سوی دیگر کشورهای اوپک با همفکری، هماهنگی، با تجربه‌اندوزی از مذاکرات 20 ساله این موضوع که احتمالاً 20 سال دیگر و یا بیشتر ادامه خواهد شد و ابعاد جدیدی به آنها اضافه خواهد شد، مستمراً و بطور فعال در جلسات مربوطه این موضوعات شرکت کرده و دستاوردهای قابل اعتنائی نیز داشته‌اند.

اداره ذیل مستقیماً تحت نظر مدیرکل اموراوپک و نماینده ج.ا.ایران در مجامع انرژی می‌باشد:

اداره آمار، اطلاعات و خدمات رایانه‌ای
این اداره همچون اداره خدمات داده‌های نفتی دبیرخانه اوپک، وظیفه گردآوری اطلاعات مربوط به تولید، ذخایر و کلیه داده‌های مربوطه به کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک و ذخیره این اطلاعات در بانک اطلاعاتی جامع و محدود است. همچنین این اداره مسئولیت تدوین بخش داده‌های نشریه روزانه، هفتگی و ماهانه مدیریت کل اوپک را به عهده دارد.

ضمناً اداره آمار، اطلاعات و خدمات رایانه‌ای مسئول طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری کاربردی، پشتیبانی از شبکه داخلی و اینترنت مورد استفاده در این مدیریت کل را به عهده دارد. یکی دیگر از وظائف جانبی این اداره به روز نگه داشتن اسناد و مدارک، نشریات، کتب و مجلات تخصصی نفت و گاز و انرژی، دریافت نسخه‌های نرم افزاری مجلات تخصصی و توزیع آنها توسط متصدی کتابخانه است.
آدرس امور اوپک وروابط با مجامع انرژی: خیابان طالقانی نبش حافظ، ساختمان اصلی وزارت نفت
طبقه 13 اتاق 1308  تلفن:23573- 22690، نمابر: 88940821

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 40076
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
Best View 1024x768