English site
چهارشنبه 15 مرداد 1399   03:25:05
|           RSS
شنبه 2 مرداد 1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانیآقای دکتر فرزین مینو
معاون وزیر در توسعه مدیریت و  سرمایه انسانی


http://pmhr.mop.ir
 

اداره کل آموزش - نیروی انسانی و توسعه مدیریت

چشم انداز


برنامه ریزی، تأمین، آموزش و توسعه نیروی انسانی و انجام و مدیریت پژوهش های منابع انسانی بمنظور پشتیبانی از ارکان مدیریت منابع انسانی صنعت نفت در چارچوب و افق چشم انداز ٢٠ ساله کشور، برنامه های ٥ ساله توسعه ملی، اصل 44 قانون اساسی، مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و ... با هدف نیل و حفظ برتری استراتژیک نسبت به شرکتهای ملی و بین المللی نفت در حوزه منابع انسانی.

مأموریت:

تعیین کمیت و کیفیت نیروی انسانی موجود و مورد نیاز و برنامه ریزی جهت تأمین آنها از داخل یا خارج صنعت نفت، جذب نیروی انسانی مناسب برای سمت مناسب از طریق انتخاب اصلح و رعایت عدالت، آموزش و توسعه نیروی انسانی متخصص در بدو استخدام و ضمن خدمت و انجام و مدیریت پژوهش های منابع انسانی جهت تحقق اهداف و مأموریت های صنعت نفت.

شرح وظایف :

این اداره کل بدلیل ماهیت خود وظایف حاکمیتی زیر را به انجام می رساند:

1- سیاستگذاری

تنظیم و تدوین و یا اصلاح و تجدید خط مشی‌ها، سیاست‌ها، مبانی، موازین و معیارهای ناظر بر برنامه ریزی نیروی انسانی، ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان، انتصابات و ترفیعات، کارراهه های شغلی، نیازسنجی آموزشی، تعیین سوابق، تعدیل مدرک تحصیلی، مأمورین و منتقلین، خاتمه خدمت و ... در تعامل با ارکان تابعه.
سیاستگذاری درخصوص نیروهای پیمانکاری با هدف ارتقاء وضعیت معیشتی آنها و بکارگیری اثربخش ایشان در صنعت نفت نظیر تدوین استانداردهای مشاغل پیمانکاری، تدوین ساختار سایه، حساب مشترک، هماهنگ سازی پیمان های خدماتی و پشتیبانی، سیستم اطلاعات نیروهای پیمانکاری و ...
سیاستگذاری و راهبری حوزه های مرتبط با آزمون‌ها و مصاحبه های استخدامی، انعقاد/تمدید قرارداد موقت / مدت معین، ممتازان، استخدام فرزندان شاهد شرکتی وغیر شرکتی و جانبازان 25% و بالاتر و آزاده، طرح سربازی/امریه، درخواست های استخدامی، شکوائیه ها ودر مجموع منابع ورودی نیروی انسانی با هدف تحقق عدالت و شایسته سالاری
تنظیم و تدوین و یا اصلاح و تجدید خط مشی‌ها، سیاست‌ها، مبانی، موازین و معیارهای ناظر بر نیاز سنجی آموزشی، برنامه ریزی و اجرای دور ه های آموزشی، ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی، آموزش های فنی و حرفه ای، آموزش های ضمن خدمت، آموزش های بدو استخدام، آموزش های خارج از کشور، بورس های تحصیلی، واگذاری فعالیتهای آموزشی، دور های منتهی به مدرک تحصیلی، دور های منتهی به گواهینامه، مرخصی تحصیلی و ...
تهیه و تنظیم و یا اصلاح جهت گیری های کلان، استراتژی ها، سیاست ها، خط مشی ها، الگوها، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با حوزه توسعه مدیران در سطح صنعت نفت.
سیاستگذاری و راهبری حوزه های مرتبط با پژوهش های منابع انسانی نظیر تعیین اولویتهای پژوهشی، حمایت از پایان نامه های تحصیلی، ارتباط صنعت با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی، برنامه ریزی و کنترل طرح های پژوهشی و ...

2- برنامه ریزی:

بررسی و برآورد کلان نیازمندی‌های تخصصی / تجربی، آموزشی / پرورشی و نیز استخدامی صنعت نفت در تعامل با ارکان ذیربط.
تلفیق برنامه‌های نیروی انسانی چهار شرکت اصلی و تهیه و تنظیم برنامه جامع صنعت نفت در افق کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت در تعامل با ارکان ذیربط.
ابلاغ برنامه جامع منابع انسانی صنعت بر ارکان تابعه جهت برنامه‌‌ریزی عملیاتی و انطباق عملکردها بر اساس مفروضات برنامه‌های مصوب و آمادگی جهت پاسخگویی در قبال آن
تدوین برنامه های راهبردی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در حوزه توسعه مدیران صنعت نفت در تعامل با ارکان ذیربط.
تدوین برنامه های راهبردی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در حوزه پژوهش های منابع انسانی صنعت نفت در تعامل با ارکان ذیربط.
تهیه برنامه پنجساله جامع آموزشی در چهار شرکت اصلی با استفاده از فرآیند انجام کار در تعامل با ارکان ذیربط.

3- نظارت و ساماندهی:

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با برنامه ریزی، تامین و آموزش نیروی انسانی، توسعه مدیران و پژوهش های منابع انسانی ابلاغی از ماخذ داخل و خارج صنعت نفت
ساماندهی کلیه موارد مرتبط با برنامه ریزی، تامین و آموزش نیروی انسانی ، توسعه مدیران و پژوهش های منابع انسانی در سطح صنعت نفت.

4- پشتیبانی:

تدوین و استقرار نظام آماری و اطلاعاتی منابع انسانی در صنعت نفت
ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی کارشناسان و متخصصان / مدیران صنعت و بروزرسانی آن
ایجاد و بروز رسانی بانک های اطلاعاتی مرتبط با پژوهش های منابع انسانی صنعت نفت.
پژوهش در زمینه چگونگی پرداخت حقوق کارکنان بر اساس تلفیق مناسب نتیجه‌گرایی و بهر‌ه‌وری به جای وقت مزدی و ارائه پیشنهاد ضوابط و دستورالعمل‌های لازم
مطالعه در مورد روش‌های جدید برنامه ریزی نیروی انسانی در داخل و خارج از کشور و انطباق آنها با روشهای قابل استفاده در شرکت به منظور بکار بردن موثرترین روش و تسریع در رسیدن به اهداف
بروز رسانی برنامه‌های سیستم جامع نیروی انسانی صنعت نفت مطابق با نیازهای پویا و متغییر حوزه تامین با هدف افزایش بهره‌وری فعالیت‌های این حوزه و افزایش اعتبار اطلاعات احصایی از آن با هماهنگی با واحد مربوطه.
مطالعه و بررسی منتهی به تدوین سیاست‌های افزایش تمایل متقاضیان جویای کار جهت اشتغال در صنعت نفت.
مطالعه و آسیب شناسی منتهی به تدوین سیاست‌های افزایش ضریب میل ماندگاری در کار و جلوگیری از انصراف و ترک خدمت از صنعت نفت بویژه در گروه ممتازان
بررسی استراتژی صنعت نفت براساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور در امور آموزش، ضمن تعامل با واحدهای برنامه‌ریزی تلفیقی HSE، بازرسی، تشکیلات و روشها و امور تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی و به ویژه تعامل با امور آموزش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی چهار شرکت اصلی و شرکتهای موفق داخلی و خارجی (Benchmarking)
مطالعه و بررسی ارتباط منطقی بین عوامل موجود در سیستمهای آموزشی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی در شرکتهای موفق.
مقایسه تطبیقی بین اجرای سیستمهای آموزشی صنعت نفت و شرکتهای موفق و اصلاح سیستم پس از اخذ بازخورد.
مطالعه هزینه / فایده آموزش‌ها در صنعت نفت و بازنگری فرآیند آموزشی (توجه به زیرسیستم‌های آموزشی).
ایجاد سیستم بانک اطلاعات آموزشی در زمینه‌های مختلف شامل: امکانات آموزشی، دوره‌ها، سمینارها، اساتید و مدرسین و... در سطح صنعت نفت و ارائه سیاست‌های برنامه‌ای جهت تعامل بین شرکتها به منظور استفاده از بانک‌های اطلاعاتی.
بستر سازی ، ایجاد فضای تبلیغی و ترویجی مناسب در سطح صنعت نفت در حوزه های مرتبط با توسعه مدیران از طریق برگزاری و یا حمایت از همایش ها، جشنواره ها، نمایشگاه ها و...
مطالعه، بررسی و توسعه ابزارهای مدیریتی مورد نیاز
حمایت از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری، سیستم جامع نیروی انسانی و سیستم های مشابه در حوزه های مرتبط با توسعه مدیران در سطح صنعت نفت.
تعامل موثر با شرکت ها و ادارت داخل صنعت نفت در حوزه های مرتبط با توسعه مدیران.
برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با وزارتخانه ها، موسسات دولتی و دستگاه های اجرایی نظیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، شورایعالی انقلاب فرهنگی، بنیاد نخبگان، مجلس شورای اسلامی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارت آموزش عالی و .... درجهت اجرای مصوبات دولت و همکاریهای فی مابین در حوزه های مرتبط با توسعه مدیران . برقرای ارتباط و همکاری های بین المللی مستمر با شرکت های ملی و بین المللی نفت، مراکز علمی و پژوهشی و ... در زمینه های مرتبط با توسعه مدیران.

اداره کل تحول اداری و کارآفرینی

جهان با چنان سرعتی در حال تغییر و تحول است که قابل تصور نیست. تغییرات سریع محیطی سازمان ها و به ویژه مدیران را باچالش هایی مواجه ساخته است که برای مقابله با آن ها سازمان ها باید پویا بوده و از مدیران تحول گرا که از توانایی های ویژه جهت مدیریت سرمایه های فکری سازمان برخودار هستند استفاده کنند تا بتوانند از تهدیدهای محیطی، فرصت و ازضعف های سازمانی قوت بسازند و سپس از این فرصت ها و قوت ها برای مقابله با چالشهای محیطی حداکثر بهره را برگیرند.
در همین راستا بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی انسانها و ساختن اجتماعی مرفه تر که هدفی ملی برای همه کشورهای جهان است، همواره مدنظر صاحبنظران سیاست و اقتصاد است و در نتیجه لزوم ارتقاء بهره وری در دستگاههای اجرایی کشور تصریح شده قانون در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد. همچنین فرآیند تحول اداری مجموعه کوشش ها و اقداماتی است که بمنظور برنامه ریزی و اجرای تغییرات لازم و مناسب در ساختار، فن آوری و نیروی انسانی انجام می شود و هدف آن افزایش سازگاری بین ساختار، فرآیندها، راهبردها، افراد و فرهنگ سازمان، ایجاد و توسعه راه حل های نو و خلاقانه و توسعه توانایی نوسازی در سازمان هاست.
همچنین عامل مهم دیگری که جهت رشد و توسعه اقتصادی در کشورهاست وبعنوان استراتژیک ترین و مهمترین ابزار توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته تبدیل شده است فرآیند کارآفرینی است. در واقع رشد و توسعه اقتصادی کشورها مرهون کارآفرینان و فعالیتهای کارآفرینانه است. از این رو، لازمه دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها، توسعه ی کارآفرینی است. توسعه ی کارآفرینی در ایران نیز به عنوان اجرایی ترین و عملی ترین استراتژی برون رفت از بن بست ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسایی و رفع موانع آن است.
این اداره کل به عنوان مشاور صنعت نفت در امور تحول اداری و کارآفرینی ابلاغ شده از مراجع قانونی کشور و همچنین رابط بین سازمانهای مختلف صنعت نفت و سازمانهای ذیربط خارجی ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ملی بهره وری، وزارت کارواموراجتماعی،... ) انجام فعالیت می نماید.

مأموریت:

سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت بر توسعه کارآفرینی در صنعت نفت و بهره گیری از توانائیها و تجارب کلیه ذینفعان به منظور بهبود فضای کسب و کار و اشتغال و تولید ثروت
 
اهداف کلان:

1- توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در صنعت نفت
2-شناسایی فرصتهای کارآفرینی به منظور افزایش فرصتهای شغلی
3- شناسایی ، تشویق و ترغیب کارآفرینان به سرمایه گذاری و حمایت از آنها در جهت ایجاد بنگاههای کسب و کارکوچک و متوسط
4- معرفی قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح آنها در جهت حمایت از اشتغالزایی و ایجاد و توسعه بنگاههای کسب و کار

اداره کل تشکیلات و روشها

چشم انداز تشکیلات و روشها

تحقق اهداف و مأموریت صنعت نفت از طریق طراحی سازمانها، نظامها و روشهای مناسب توسط تشکیلات و روشها و مطابقت ساختار سازمانهای صنعت نفت با ساختار شرکتهای برتر صنعت نفت جهانی.
وظایف تشکیلات و روشها بر مبنای لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت تهیه و تدوین سازمان ستادی وزارت نفت و ساخت کلی شرکتهای تابعه،نظارت بر سازمان دهی در شرکتهای مذکور و حصول اطمینان از رعایت اصول مصوبه و تبعیت از اهداف و خط مشی کلی (بند ١١)
نظارت بر اجرای ضوابط و خط مشی کلی ارزیابی و طبقه بندی مشاغل و هماهنگ ساختن نتایج ( بند ١٢)

اهم مأموریتهای تشکیلات و روشها

نظارت و کنترل بر فرآیند سازماندهی و طبقه بندی و ارزیابی مشاغل صنعت نفت به منظور انطباق نظامهای مذکور با اصول موضوعه سازماندهی، دستاوردهای دانش نوین طراحی ساختار وقوانین و مقررات و استانداردهای موجود و انجام مقایسه های تطبیقی.
تعیین روابط شرکتهای اصلی و فرعی ،نحوه اداره شرکتهای فرعی و نظام اختیارات سازمانی شرکتهای فرعی بر مبنای اصول اداره شرکتهای مادر تخصصی.
تعیین اصول و مبانی کلی برای دسته بندی وظایف در قالبهای ” وظایف حاکمیتی و تصدی“،“وظایف بخش ماندگار و بخش واگذار شونده“،“وظایف اجرایی و نظارتی ”و ”وظایف سیاستگذاری،نظارت و کنترل و ارزش آفرینی“.
تدوین سیاستهای اصلاح ساختار بر مبنای تغییرات کلان سازمانی صنعت نفت نظیر واگذاری شرکتها،واگذاری فعالیتها و تغییرات محیطی (اعم از محیط اجتماعی و جهانی).
تنظیم اصول ومبانی کلی برای تهیه نظام های مختلف سازمانی اعم از”تولید“، ”بازرگانی“، ”منابع انسانی“ و غیره و یکپارچه سازی نظام های سازمانی.
تهیه و تدوین سازمان ستادی وزارتخانه.
استراتژیهای تشکیلات و روشها
اهم استراتژیهای تشکیلات و روشها به قرار زیر است :
تحقق اهداف و سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی و به ویژه تغییر نقش دولت از "مالکیت و مدیریت مستقیم" به "هدایت، سیاستگذاری و نظارت".
مرتفع نمودن همپوشانی و تداخل وظایف و اختیارات در سازمانها و بخشهای مختلف صنعت نفت.
حفظ و کنترل سقف سازمانی و تعیین و برآورد اندازه سمتها برمبنای کارسنجی و استانداردها.
مشارکت در اصلاح اساسنامه شرکتهای اصلی برای انطباق با مشخصات شرکتهای هولدینگ.
یکپارچه سازی زنجیره ارزش صنعت نفت.
مهار رشد غیر منطقی پایه سمتهای صنعت نفت از طریق تعبیه مکانیزم های کنترلی و اصلاح نظام های همجوار ارزیابی مشاغل نظیر حقوق و مزد و برنامه ریزی نیروی انسانی.

تغییر جهت های استراتژیک تشکیلات و روشها

تغییر نقش دولت از "مالکیت و مدیریت مستقیم" به " سیاستگذاری ، نظارت و هدایت"
حرکت از رویکرد چانه زنی و اغراق در تقاضا برای برآورد اندازه سازمان به رویکرد استاندارد سازی برآورد سمتها و بهره گیری از کارسنجی
تغییر وظایف و موضوع فعالیت شرکتهای اصلی از وظایف "اجرایی" به وظایف "سیاستگذاری، نظارت و کنترل، ارزش آفرینی و یکپارچه سازی"
تغییر ساختار صنعت نفت از ساختار محصولی به ساختار مبتنی بر یکپارچه سازی زنجیره ارزش صنعت نفت
تغییر ساختار صنعت نفت از ساختار متداخل و با همپوشانی زیاد به ساختار فاقد همپوشانی میان وظایف وزارت نفت با شرکتهای اصلی و فرعی و فقدان همپوشانی میان وظایف بخش ماندگار و بنگاههای واگذار شونده صنعت نفت
تغییر رویکرد نظام حق جذب از "شغل محوری" به رویکرد "فرد محوری" برای مهار رشد غیر منطقی پایه سمتهای صنعت نفت

مدیریت کل پشتیبانی و مالی ستاد وزارت نفت

1- معاونت نیروی انسانی
١-١ امور کارکنان
١-٢ آموزش
١-٣ امور مالی
١-٤ برنامه ریزی نیروی انسانی
١-٥ روابط کار و مددکاری اجتماعی
2- معاونت خدمات
٢-١ هماهنگی ستادها و خدمات
٢-٢ دفتر ارتباطات برون سازمانی
٢-٣ دفتر بررسیهای ویژه و پیگیری سفرهای استانی

امور ورزش

توسعه تربیت بدنی و ورزش درجوامع امروزی به عنوان زمینه ساز تامین و تربیت نیروی انسانی سالم وتندرست ، به عنوان بخشی از برنامه های توسعه ملی به شمار می آید . از این رو در صنعت نفت نیز ورزش ریشه دیرینه وکهن دارد وبسیاری از ورزشهایی که امروزه بطور متداول درجامعه ایران وجود دارند، ریشه درصنعت نفت دارند. رویکرد اساسی در ورزش صنعت نفت ، طی تمامی این سالها ، افزایش کارایی وسلامت پرسنل وخانواده های ایشان از طریق گسترش ورزش درمیان کارکنان بوده، هرچند که هیچگاه حمایت از ورزش قهرمانی نیز از دستور ورزش نفت خارج نشده است. اینک به جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود وجلوگیری از حرکتهای موازی وایجاد انسجام بیشتر ، سیاستهای کلی ورزش نفت به همراه اصلاح ساختار ورزش در صنعت نفت ابلاغ می گردد. لازم است با اجرای این سیاستها وساختار جدید، از این پس برنامه ها وتقویم های ورزشی شرکتها در این چهارچوپ تهیه گردد و انشاء‌الله شاهد توسعه ورزش وتربیت بدنی در گستره وزارت نفت باشیم .

اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی

1- معرفی

در نمودار سازمانی مربوط به سال ١٣٣٩ در اداره کل پرسنلی واحدی به نام اداره مقررات و رویه‎های پرسنلی
وجود داشته که بعدها به اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی تغییر نام یافت . از سال ١٣٥٧ تا شهریور ١٣٧٩ این اداره زیر نظر مدیرامور اداری شرکت ملی نفت قرار داشت . در راستای اهداف و راهبردهای کلان صنعت نفت و باز تعریف اعمال حاکمیتی حسب موافقت وزیر وقت نفت، جایگاه این اداره ارتقاء و زیر نظر رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران قرارگرفت. در چند سال اخیر مسئولیت تمشیت امور آن از طرف
رئیس هیئت مدیره ( وزیر نفت) به معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت تفویض گردیده است.
این اداره مسئولیت تهیه،تدوین وپیشنهاد مقررات اداری واستخدامی کارمندان شاغل وبازنشسته با لحاظ نمودن سیاستها وخط مشی های حوزه منابع انسانی صنعت نفت، ضرورت ها ونیازمندی های شرکتهای اصلی وتابعه در ارتباط با نیروی انسانی وقوانین ومقررات موضوعه بر عهده دارد.
اداره تدوین وهماهنگی مقررات اداری واستخدامی از دو واحد مطالعات وطرحهای راهبردی و بررسی و هماهنگی مقررات وروشها تشکیل شده است.
واحد مطالعات وطرح‌‌های راهبردی موظف است با توجه به شرایط فعلی وآینده، مقتضیات عملیات و زمان و مکان، مقررات اداری واستخدامی حاکم بر کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت را به طور مستمر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی بر مبنای روش‌های علمی و مطالعاتی در سطوح ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرارداده و طرح‌‌ها و راهکارهای مناسب بر اساس اطلاعات مکتسبه با توجه به سیاست‌های بلند مدت شرکت تهیه و جهت طرح و تصویب در هیأت مدیره شرکت نفت ایران پیشنهاد نماید .
واحد بررسی و هماهنگی مقررات و روش‌ها موظف است با بهره‌گیری از مهارتهای کارشناسان توانمند و دسترسی به علوم و فنون روز زمینه به روزرسانی، هماهنگی و یکپارچه سازی مقررات اداری و استخدامی را در اجرا فراهم آورده و با برقراری ارتباط مستمر ارکان اجرایی و کارشناسی در جریان تولید و استفاده از مقررات اداری و استخدامی، تفاسیر و تعابیر گوناگون را مرتفع وهماهنگ نماید .

2- چشم انداز

چشم انداز که بیان کننده وضعیت مطلوب و ممکن در افق زمانی مشخص می‎باشد. مسیر اصلی و پیش روی این اداره را مشخص می‎کند. عبارتست از :
دستیابی به نظام تهیه و تدوین مقررات اثربخش و کارآمد اداری و استخدامی در صنعت نفت "
اداره تدوین مقررات با تحقق چشم‎انداز فوق، به سیستمی تبدیل می گردد:
" برخوردار از ویژگی‎های سرعت، دقت و کیفیت و بهره‎مند از نیروی انسانی خلاق، تحول‎آفرین و نخبه که خروجی آن ( مقررات اداری و استخدامی ) در ابعاد ساختاری، فرایندی و محتوایی برخوردار از ویژگی اثربخشی و کارآیی است. "

3- اهداف

1- اثربخش و کارآمد نمودن ضوابط و مقررات "نظام جذب واستخدام " نیروی انسانی.
2- اثربخش و کارآمد نمودن ضوابط و مقررات "نظام حفظ و نگهداشت" نیروی انسانی.
3- اثربخش و کارآمد نمودن ضوابط و مقررات "نظام بازنشستگی و خاتمه خدمت" نیروی انسانی.

4- راهبردها

1- تقویت تعامل با واحد های حوزه منابع انسانی صنعت نفت وسایر بخش ها و واحد های مرتبط در فرایند تصمیم سازی.
2- هماهنگی مقررات و ضوابط پیشنهادی با قوانین و مقررات موضوعه.
3- ایجاد و تقویت تعامل علمی و پژوهشی با دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشوربه منظور غنی سازی طرحهای مصوب پیشنهادی بر مبنای آخرین یافته‎های علمی.

5-برنامه ها

1- بررسی ضوابط استخدام، انتصابات و ترفیعات، فوق‎العاده‎ها و سایر مصادیق مقررات اداری و استخدامی.
2-بررسی مقررات مرتبط با بعضی از کارکنان (ایثارگر، بورسیه، ممتاز و...) در حوزه های مختلف اداری و استخدامی.
3- بررسی و پیشنهاد راهکارهای مواجهه با چالشهای اجرای قانون مدیریت خدمت کشوری در حوزه های مختلف مدیریت منابع انسانی صنعت نفت با رویکرد صیانت و خاص بودن مقررات اداری و استخدامی.
4- باز نگری جامع فصول مجموعه مقررات اداری واستخدامی.
5- بررسی مقررات اصلاح ساختارنیروی انسانی بر اساس قوانین ومقرات موضوعه.
6- طراحی و استقرار نظام ارزیابی، کنترل و بازخورد مقررات ابلاغی در صنعت نفت.
7- تقویت و افزایش تعامل با سازمان ها و دستگاه های دولتی در زمینه مقررات اداری و استخدامی وحوزه های مختلف منابع انسانی.
برنامه های فوق به منظور عملیاتی شدن لازم است در قالب طرح و سپس پروژه تعریف و با بکارگیری راهبردها به مرحله اجرا درآید تا نهایتًا با پایان یافتن آنها، تحقق چشم انداز و اهداف حاصل شود.

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 77169
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
Best View 1024x768