English site
چهارشنبه 15 مرداد 1399   03:53:31
|           RSS
شنبه 9 مرداد 1389 شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران
آقای مهندس علیرضا صادق آبادی

 معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

تاریخچه
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در اسفند ماه 1370 بر اساس اصل تفکیک فعالیت های بالادستی
( اکتشاف و تولید نفت خام و گاز ) از پایین دستی (پالایش ، انتقال نفت خام و فرآورده ، صادرات ، واردات و توزیع فرآورده های نفتی ) در وزارت نفت تاسیس و فعالیت های رسمی آن از سال 1371 آغاز شد.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت راهبری و نظارت بر فعالیت های 4 شرکت فرعی و 9 شرکت پالایشی را بر عهده دارد و ماموریت های خود را با بهره گیری از خدمات  بالغ بر 20 هزار نفر نیروی مجرب به انجام می رساند.
 در حال حاضر، با توجه به نیاز روزافزون کشور به فرآورده های نفتی ، این شرکت برنامه مشترک توسعه ، روزآمد کردن و بهبود بخشیدن به پالایشگاهها را به انجام رسانده و برنامه عظیم ساخت پالایشگاه های جدید را در دست اجرا دارد.
فعالیت های شرکت ملی پالایش و پخش، همچنین در چهار بخش عمده دیگر شامل شرکت های ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ، پخش فرآورده های نفتی، خطوط لوله و مخابرات نفت و توسعه صنایع پالایش نیز متمرکز است.

چارت سازمانی
وزارت نفت
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
o شرکت های عملیاتی و خدماتی
 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 شرکت توسعه صنایع پالایش نفت
o مدیریت ها
 برنامه ریزی تلفیقی
 هماهنگی و نظارت بر تولید
 مالی
 توسعه منابع انسانی
 بازرگانی
 فناوری اطلاعات
 پژوهش و توسعه
 بهداشت، ایمنی و محیط زیست
o امور ستادی
 امور حقوقی
 بازرسی فنی و نظارت
 مهندسی ساختار
 حراست
 حسابرسی داخلی
 روابط عمومی
 امور بین الملل
 امور مجامع
 بازرسی و پاسخگویی به شکایات
o شرکت های پالایشی
 آبادان
 امام خمینی (ره) شازند
 اصفهان
 بندرعباس
 شهید تندگویان تهران
 تبریز
 شیراز
 کرمانشاه
 لاوان
o پالایشگاههای جدید
 ستاره خلیج فارس
 بهمن گنو
 خوزستان
 پارس
 آناهیتا
 شهریار
 کاسپین

شرح وظایف کلی ، اهداف و استراتژی
• پالایش نفت خام  و تولید انواع فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های کشور
• انتقال نفت خام از مبادی تولید و پایانه خزر به پالایشگاه‌های کشور و همچنین انتقال فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه‌ها و مبادی وارداتی به انبارهای تدارکاتی پخش و مراکز توزیع 
• تامین بخش عمده انرژی و توزیع فرآورده های نفتی در سراسر کشور
• اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌های پالایشی ،انتقال و ذخیره‌سازی در سراسر کشور
• تولید، انتقال و توزیع بالغ بر 270 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در کشور
• صادرات روزانه  بالغ بر 25 میلیون لیتر مواد نفتی به خارج از کشور از طریق پایانه‌های نفتی در سال 92
• تداوم گردش چرخهای عظیم صنعت، کشاورزی و نیروگاه‌ها در تامین به موقع سوخت و خوراک صنایع، از جمله تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی به منظور استمرار روند تولید در کشور
• تامین سوخت مصرفی در بخش‌های خانگی و تجاری در مناطق شهری و روستایی در اقصی نقاط کشور
• تامین سوخت روزانه متجاوز از 22 میلیون وسایل نقلیه موتوری سبک و سنگین در چرخه حمل و نقل کشور

نام شرکت های اصلی تحت پوشش
•   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
•   شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
•   شرکت ملی مهندسی و ساختمان ایران
•   شرکت توسعه صنایع پالایش نفت
•   شرکت پالایش نفت آبادان
•   شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

نشانی و شماره های تماس
نام شرکت : شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
نام مدیر عامل : مهندس علیرضا صادق آبادی
تلفن شرکت : 13-88802911
تلفن روابط عمومی : 4-61639273
فاکس روابط عمومی : 61639164
آدرس : تهران خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، جنب پارک، پلاک 4،  کد پستی : 1598666611 و صندوق پستی : 3499/15815
نشانی اینترنتی: 
www.niordc.ir
پست الکترونیکی:  
info@niordc.ir

نام شرکت : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
تلفن شرکت : 84129
تلفن روابط عمومی : 88832220
فاکس شرکت :2- 88813111
فاکس روابط عمومی : 88381222
آدرس : تهران خیابان ایرانشهر نبش خیابان شاداب پلاک 1
نشانی اینترنتی:
www.niopdc.ir
پست الکترونیکی:
info@niopdc.ir

نام شرکت : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
تلفن شرکت :61630389
تلفن روابط عمومی : 61630060
فاکس شرکت : 61630399
فاکس روابط عمومی : 61630064
آدرس : تهران خیابان سپهبد قرنی نرسیده به چهار راه سپند شماره 188 کد پستی 1598995913
نشانی اینترنتی:
www.ioptc.ir

نام شرکت : شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
تلفن شرکت : 81781
تلفن روابط عمومی : 88802650
فاکس شرکت : 88909276
فاکس روابط عمومی : 88909276
آدرس : تهران، خیابان استاد نجات الهی، پلاک 247
نشانی اینترنتی:
www.nioec.org
پست الکترونیکی:
info@nioec.org
 
نام شرکت : شرکت توسعه صنایع پالایش نفت
تلفن : 5 - 66413014
نمابر :66413171
آدرس : خیابان طالقانی، نبش کوچه کاشفی، پلاک 414 طبقه 5
پست الکترونیکی:
kamaie@niordc.ir
 
 
نام شرکت : شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن شرکت : 2228080-0631
تلفن روابط عمومی : 61622067
فاکس شرکت : 2227191-0631
فاکس روابط عمومی : 2225174-0631
آدرس : پالایشگاه آبادان، صندوق پستی 555
نشانی اینترنتی:
www.abadan-ref.ir

نام شرکت : شرکت پالایش نفت اصفهان
تلفن شرکت :61622326
تلفن روابط عمومی : 33963860-031
فاکس شرکت : 36686962-031
فاکس روابط عمومی : 33964833-031
آدرس : کیلومتر 25 جاده اصفهان – تهران، کد پستی 8335113115- صندوق پستی 415-81465
نشانی اینترنتی: 
www.eorc.ir

نام شرکت : شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند
تلفن شرکت : 3-61622772
تلفن روابط عمومی : 77 و 33491071-086
فاکس شرکت : 33688244-086
فاکس روابط عمومی : 33673442-086
آدرس : کیلومتر 20 جاده اراک – بروجرد، صندوق پستی 1448 و کد پستی 41111-38671
نشانی اینترنتی: 
www.ikorc.ir

نام شرکت : شرکت پالایش نفت بندر عباس
تلفن شرکت : 61624061
تلفن روابط عمومی : 5554287-0761
فاکس شرکت : 5564157-0761
فاکس روابط عمومی : 5554287-0761
آدرس : جاده اسکله شهید رجایی، صندوق پستی 3184/79145 و کد پستی 7931181183
نشانی اینترنتی: 
www.baorco.ir

نام شرکت : شرکت پالایش نفت شهید تند گویان تهران
تلفن شرکت : 50-55901021
تلفن روابط عمومی : 55901741
فاکس شرکت : 55900712
فاکس روابط عمومی : 55901741
آدرس : تهران شهر ری جاده قدیم قم کد پستی 1879913111و صندوق پستی 4173/18735
نشانی اینترنتی: 
www.torc.ir

نام شرکت : شرکت پالایش نفت شیراز
تلفن شرکت : 9-8217561-0711
تلفن روابط عمومی : 8212272-0711
فاکس شرکت: 8218282-0711
آدرس : کیلومتر 25 جاده شیراز – اصفهان، صندوق پستی 713651445 و کدپستی 7349163115
نشانی اینترنتی: 
www.sorc.ir

نام شرکت : شرکت پالایش نفت کرمانشاه
تلفن شرکت : 31497100-083
تلفن روابط عمومی : 38363997-083
فاکس شرکت : 38362336-083
فاکس روابط عمومی : 38363685-083
آدرس : کرمانشاه، خیابان شهید بهشتی، روبروی پارک شاهد، کدپستی 6714799519
نشانی اینترنتی: 
www.korc.ir

نام شرکت : شرکت پالایش نفت لاوان
تلفن شرکت : 61622677
تلفن روابط عمومی : 8173471-0711
فاکس شرکت : 8316250-0711
فاکس روابط عمومی : 8173471-0711
آدرس : جزیره لاوان صندوق پستی 568/71365
نشانی اینترنتی: 
www.lorc.ir
 
نام شرکت : شرکت پالایش نفت تبریز
تلفن شرکت : 19-4210410-0411
تلفن روابط عمومی : 4211925-0411
فاکس شرکت : 5248791-0411
فاکس روابط عمومی : 4211900-0411
آدرس : کیلومتر 5 جاده تبریز – آذرشهر، صندوق پستی 4156، کد پستی 31111-51971
نشانی اینترنتی: 
www.tbzrefinery.co.ir
 
نام شرکت : شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس
تلفن شرکت : 22927179
فاکس شرکت : 22937163
آدرس :  تهران – خیابان ظفر-نرسیده به نفت شمالی – پلاک 143- طبقه 6، کد پستی 1919838411
نشانی اینترنتی: 
www.pgsoc.ir
پست الکترونیکی: 
info@pgsoc.ir
 
نام شرکت : شرکت پالایش نفت بهمن گنو
تلفن شرکت : 20-88100019
فاکس شرکت : 88100021
نام شرکت : شرکت پالایش نفت خوزستان
تلفن شرکت : 2226236-0631
فاکس شرکت : 66153691-0631
نام شرکت : شرکت پالایش نفت کاسپین
تلفن شرکت :4- 88930560
فاکس شرکت : 88930569

نام شرکت : شرکت پالایش نفت پارس پتروفیلد
تلفن شرکت : 6263268-0711
فاکس شرکت : 66260640- 0711
نام شرکت : شرکت پالایش نفت آناهیتا
تلفن شرکت : 22267028
فاکس شرکت : 22264967

نام شرکت : شرکت پالایش نفت شهریار
تلفن  :
فاکس :
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 126019




















کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
Best View 1024x768