اطلاعیه ها
يكشنبه 1 مهر 1397 فراخوان متقاضیان شرکت در طرح ارزیابی و توسعه روسای دفتر مدیران و معاونان وزارت نفت

مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت در راستای شناسایی، ارزیابی و پرورش "روسای دفاتر مدیران و معاونان حوزه وزراتی صنعت نفت"، از کلیه کارکنان رسمی، قرارداد مدت معین و قرارداد مدت موقت واجد شرایط مندرج در فراخوان پیوست، از تاریخ 7/7/97 لغایت 17/7/97 ثبت نام می نماید.

برای دریافت فایل شرایط ثبت نام اینجا کلیک نمایید.